V pátek dne 11.9. jsme se společně s dětmi byli podívat na včeličky k panu Vavříkovi. Této události byla přítomna i televize POLAR, a tak se na reportáž z této akce můžete podívat. Bude uveřejněna v úterý 15.9. nebo v sobotu 19.9.

*

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ!!!

s odvoláním na aktuální tiskové prohlášení Ministerstvo zdravotnictví ze dne 9.9.2020 upozorňujeme rodiče na zákaz vstupu do MŠ bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). 

Blíže k tomuto opatření viz. odkaz: Mimoradne-opatreni 

*

POZOR ZMĚNA!!!

S ohledem na nepříznivou předpověď počasí (na čtvrtek 10.9.), bude plánovaná akce "Zábavné odpoledne" přesunuta již na středu 9.9.

 

*

Stejně jako v předchozím roce se nám i letos podařilo pro děti zajistit velmi atraktivní lezeckou stěnu areálu SSRZ na ulici Palackého.

Děti budou pod dohledem zkušených profesionálů a s patřičných vybavením, zdolávat umělé lezecké stěny různých obtížností.

V měsíci září navštívíme lezeckou stěnu s dětmi, které mají zájem ve dnech:

 • 16.9.

 • 23.9.

 • 30.9.

vždy od 9.00 do 11.00 hod. Bližší informace u třídních učitelů.

 
 

*

V polovině měsíce září nás čekají třídní schůzky. Důležité informace se rodiče dozví na setkáních jednotlivých tříd:

14.9. v 15.30 - Mravenečci

15.9. v 15.30 - Motýlci

16.9. v 15.30 Berušky

Tímto jste srdečně zváni

 

*

Dne 11.9. děti navštíví včelařský kroužek Ambrožíci nedaleko ZŠ Frýdecká. Děti budou moci nakouknout do světa včel, kde to voní medem a dozví se, proč jsou včelky nepostradatelné.

*

Dne 10.9.2020 v 9 hodin proběhne na zahradě naší MŠ v rámci environmentální výchovy ukázka letu dravých ptáků. Děti se mohou těšit na vzrušující zážitek, kdy jim dravci budou létat těsně nad jejich hlavami a někteří odvážní si budou moci dravého opeřence i pohladit.

 

*

Akce s rodiči "Hrajeme si, dovádíme, aneb vítejte zas ve školce!" je z důvodu nepřízně počasí přesunuta na 10.9. 2020 od 15:00.

 

*

 

Dne 2.9.2020 zveme všechny děti a rodiče na odpolední seznamovací akci "Hrajeme si, dovádíme, aneb vítejte zas ve školce!". Od 15 hodin na Vás čekají zábavné hry, soutěže, vyrábění, skákací hrad, balónková show, diskotéka a spousta zábavy.

Leták k akci ke stažení zde

*

 

1. září čeká děti v mateřské škole na přivítanou divadelní představení 

"O koblížkovi".

Akce bude hrazena z fondu rodičů.

Měsíc září bude od začátku plný akcí, tak si držte klobouky, pojedeme z kopce!

ZÁŘÍ

 

 

*

Vážení rodiče,

 

prázdniny se uchýlily ke konci, zbývá posledních pár dní a nový školní rok je tu. Tentokrát začínáme v úterý 1.září. V uplynulém pololetí se stalo spoustu změn vlivem nepříznivé epidemiologické situace a ta není dobrá ani nyní. Jak víte, počty nakažených jsou vysoké a pořád stoupají. Ale zatím se nemusíte bát, školy se otevřou. MŠMT vydalo 17.8. manuály pro školy plné nařízení a doporučení, kterými se řídit, abychom společně celou situaci zvládli. Žádáme Vás tedy o spolupráci při dodržování těchto opatření:

 • Od dětí není vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti
 • Do MŠ přivádí či odvádí dítě pouze jeden zákonný zástupce (či jím pověřená osoba). U nových dětí zcela výjimečně 1.9. může doprovodit dítě i více osob (zvažte pečlivě nutnost jejich přítomnosti)
 • Dospělé osoby se v prostorách MŠ pohybují s rouškou
 • Po vstupu do MŠ si vydezinfikují ruce u vstupu.Vyzují boty a po MŠ se pohybují bez nich.
 • Zákonný zástupce či jím pověřená osoba se zdržuje v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu.
 • Dospělé osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do objektu školy vstoupit.
 •  V případě, že budou při příchodu u dítěte patrné příznaky infekčního onemocnění, nebude do školy vpuštěno za podmínky, že bude přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud tento přítomen nebude, bude neprodleně přivolán a upozorněn na nutnost bezodkladného vyzvednutí ze školy.
 • Pokud se u dítěte v průběhu dne objeví příznaky infekčního onemocnění, neprodleně dojde k poskytnutí roušky, dítě bude izolováno od ostatních přítomných dětí za dohledu dospělé osoby a současně bude informován zákonný zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy. Zákonného zástupce zároveň škola informuje, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (např. rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí infekční nemocí.
 • Dětem bude i nadále po příchodu do MŠ a před spaním měřena teplota
 • Rodiče dbají na častou a pravidelnou obměnu oblečení, které dítě nosí v MŠ
 • Dítě má 1x oblečení na příchod do MŠ a odchod domů, 1x oblečení na pobyt v MŠ, 1x na pobyt venku (děti se musí po příchodu do MŠ vždy převléknout, taktéž na pobyt venku a zpět). Vše PODEPSANÉ, aby nedocházelo k záměně!
 • Děti budou mít v šatně z domova k dispozici v sáčku 2 čisté roušky
 • Do MŠ si každý den nosí čistou a vymytou láhev typu viz.příloha
 • V případě onemocnění si rodič může vyzvednout první den nemoci stravu do jídlonosiče. Zazvoní na pracovnice kuchyně. Vyčká jejich příchodu. Předá jim jídlonosič a opět vyčká, až mu jej přinesou naplněný zpět. Stravu je možno si vyzvednout od 10:45 – 11:15. Poté nebude strava vydána.
 • Děti si nebudou nosit do MŠ hračky z domova. Výjimkou jsou „plyšáci“ na spaní, kteří však po celý týden zůstávají na lehátku. V pátek si je děti odnesou domů na vyprání.

Také my dodržujeme zpřísněná hygienická opatření a zvýšený úklid.

 

Věříme, že spolu vše zvládneme. Pro letošní rok máme pro Vaše děti opět naplánovánu spoustu vzdělávacích a zároveň zábavných činností, her a akcí. Už se na ně moc těšíme.

Seznamy dětí a tříd ( MOTÝLCI, BERUŠKY, MRAVENEČCI)

 

*

Školní rok v mateřské škole se chýlí ke konci a je tu čas zhodnotit, jak se nám podařil. Koronavirus nám trochu zamíchal kartami  a znemožnil nám uskutečnit spoustu plánů. Ale přes to, chtěli bychom požádat rodiče, kteří ještě nevyplnili evaluační dotazník v MŠ, aby si vytiskli 1. stanu (zde) a 2. stranu (zde) a vyplněné nám je vhodili do schránky u vstupu do 16.7.2020 (máte možnost se pod svůj názor podepsat, nebo vyplnit zcela anonymně). Předem moc děkujeme, že se zapojíte. Váš názor je pro nás důležitý.

 

*

 

V termínu 13. - 17.7. dojde k odstávce dodávek tepla z důvodu plánovaných oprav a údržby. V tomto termínu nepoteče v MŠ teplá voda. Přítomnost dětí v MŠ je na zvážení rodičů.

 

*

 

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci na Karvinsku si Vás dovolujeme upozornit na zpřísněná hygienická opatření v mateřské škole od 2.7.2020:

 

1.         Do areálu MŠ je, vyjma dětí, povolen vstup pouze s rouškou (zahrada MŠ, budova MŠ).

2.         Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé, to znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).

3.       Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.

4.       V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet.

5.       U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

6.       Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školky řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

7.       Rodič předá u vchodu MŠ své dítě učitelce do 8.00 hod. Po této hodině se školka uzamyká. Vstup rodičů do mateřské školy prozatím nebude umožněn. Při převzetí dítěte odevzdáte personálu: podepsanou tašku s oblečením pro dítě: 1x oblečení na pobyt ve třídě, 1x oblečení na pobyt venku, alespoň 1x náhradní oblečení,(oblečení, ve kterém dítě přišlo, a v němž odejde domů, je zvlášť a musí se z něj po příchodu do MŠ převléci), v tašce bude mít každé dítě  alespoň 1 čistou roušku v čistém sáčku, podepsanou. Tašku se špinavým oblečením si rodič odnese zpět při odchodu z mateřské školy.

8.       Děti si do mateřské školy budou denně nosit uzavíratelnou láhev na pití – podepsanou. Do lahve jim budeme celý den dolévat nápoj. Při odchodu domů si láhev každý odnese a řádně vymyje.

9.       V průběhu prázdnin budeme trávit čas převážně na zahradě mateřské školy. Dítě bude mít na každý den s sebou pokrývku hlavy. Přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí.

10.       Rodič dodá do MŠ hygienické potřeby - 1 repelent, vlhčené ubrousky, papírové kapesníky, tekuté mýdlo.

11.       Děti si nesmí do mateřské školy nosit hračky z domova. Povoleno je donést si jednu plyšovou hračku na spaní, která ale bude zůstávat v mateřské škole, v pátek si hračku odnesete domů i s pyžamkem na vyprání.

12.   Žádáme rodiče, aby si své děti vyzvedli do 16.00 hodin, mateřskou školu je třeba ještě vydesinfikovat a připravit na další den. Děkujeme.

 

 

Tato opatření trvají do odvolání. Zákonní zástupci dětí jsou povinni tato pravidla dodržovat. Chráníte tím nejen své děti, ale i zaměstnance mateřské školy.

Výše uvedenými opatřeními se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění, včetně COVID-19.

 

*

Vážení rodiče,

 

z důvodu opatření proti šíření korovavirové nákazy jsme byli nuceni zrušit všechny akce pořádané školou za přítomnosti veřejnosti. Protože se chceme s našimi předškoláčky důstojně rozloučit, rozhodli jsme se pro ně připravit slavnostní rozloučení během dopoledního programu na zahradě MŠ bez účasti rodičů a veřejnosti. Pouze paní učitelky a děti. Program bude ukončen slavnostním obědem. Rodiče předškoláků nahlásí účast dítěte do 19.6. telefonicky  na čísle 70477278 nebo emailem. Těšíme se na Vás.

*

Vážení rodiče,

 

Žádáme ty, kteří mají zájem o prázdninový provoz a ještě se nenahlásili, aby tak učinili do pondělí 15.6. emailem,nebo písemně na nástěnce v šatně. Provoz MŠ je, jak již bylo dříve avizováno, v měsíci červenci. V měsíci srpnu bude provoz MŠ přerušen.

 

*

 

Pravidla pro rodiče dětí navštěvujících MŠ od 8.6.2020:

 • Do mateřské školy je vstup povolen pouze s rouškou.
 • U vstupu bude Vám i dětem změřena teplota, rovněž je zde připravena dezinfekce na ruce.
 • Do šatny mateřské školy dítě doprovází pouze 1 osoba.
 • V budově MŠ se rodiče zdržují pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 • Dítě předáte paní učitelce ve dveřích třídy, dále nevstupujete.
 • Dodržujte dvoumetrové odstupy.
 • Láhev na pití dávejte dětem jako doposud.
 • Dítě bude mít 1x oblečení na pobyt v MŠ, 1x na pobyt venku,1x na odchod domů. Oblečení pravidelně a často vyměňujte za čisté. Dejte dětem s sebou náhradní pro případ nehody, většího ušpinění.

 

Děkujeme , že tato opatření respektujete.

*

Vážení rodiče,

 

pravidla a opatření týkající se provozu MŠ od 25.5 všetně příloh Vám byly zaslány na email. Ke stažení zde a zde

*

 

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k pokynům Ministerstva zdravotnictví k uvolňování opatření zavedených ke zmírnění šíření koronavirové nákazy (zde), je předpokládaný termín otevření MŠ stanoven na 25.5.  Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. Provoz MŠ bude obnoven  za zvýšených hygienických opatření. Přesné podmínky a opatření teprve čekáme na konci dubna. Pokud dítě do MŠ v květnu nenastoupí, nebude účtováno školné.

 

Co zatím víme:

Limit počtu na třídách bude 15 dětí.

Každé dítě musí mít k dispozici 2 - 3 roušky na den.

Do MŠ budou přednostě přijímány děti předškolní, děti samoživitelů a pracujících rodičů. Dítě je třeba k docházce předem nahlásit (nejlépe už teď a to emailem, příp.telefonicky).

 

Po obdržení dalších informací, Vás budeme informovat.

 

 

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 •  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblé-kání, hygiena...);
 •  zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládan-ky, hry „na něco“...); 
 • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbej-te se, hrajte společenské hry; 
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeob-služné činnosti, pohybové aktivity...);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.Kreativitě se meze nekladou. 

Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

 

Kde najdete zdroje a inspiraci pro činnosti s dětmi:

Weby :

www.predskolaci.cz

www.detsky-web.cz

www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.com

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Publikace:

"Ahoj, já jsem korona" 

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci. Ilustrovanou brožurku najdete Zde. Návod, jak s ní pracovat, Zde

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské ( zde ), předmatematické ( zde ) a přírodovědné gramotnosti (PV) ( zde ).  Budeme mít předškoláka zde ). Finanční gramotnost zde  .Náměty, nápady, inspirace – pro rodiče Zde

 

PSYCHOHYGIENA V NÁROČNÉ DOBĚ

Nečtěte a neposlouchejte příliš mnoho zpráv, zvláště těch katastrofických. Věnujte jim 10 minut denně. Jediní, kteří strach a paniku odnášejí negativními psychickými stavy, jsme my sami.
 
 • Zapojte tělo. Fyzická aktivita pozitivně ovlivňuje psychiku. 
 • Využijte tuto dobu i k mentálnímu odpočinku. Svět se trochu zpomalil, změnily se hodnoty.
 • Hledejte důvody, proč se usmívat i pod rouškou

Pavel Rampas

 

Doma s dětmi a v pohodě

z iniciativy psychologů a speciálních pedagogů pod záštitou hlavního města Prahy a Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 vznikly webové stránky SPOLUDOMA.CZ. Nabízejí informace a pomoc rodinám s dětmi při společném trávení času a vzdělávání na dálku, jak v nové situaci vzájemně komunikovat, jak zmírnit stres a nejistotu u sebe i u dětí, na koho se v případě krizové situace obrátit. Nechybějí ani náměty na vzdělávací i volnočasové aktivity pro děti různého věku Zde.

Tipy a inspirace pro výuku v domácím prostředí

Škola doma – Online zdroje, které budou děti bavit zde 

Jak učit děti doma během „koronaprázdnin“? Materiály, které to usnadní zde

 

Další informace k psychohygieně

Linka bezpečí

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

10 bodů pro rodiče, jak zvládnout čas s dětmi v této náročné situaci. Zaměřují se nejen na komunikaci, ale i na trávení času obecně, podporu zdraví atd.

Pomoc přes telekoučink a Skype

Telefonní koučink – bezplatně:

Mgr. Pavel Rampas,

mobil: +420 777 275 678,e-mail: info@midas-skoleni.cz, www.midas-skoleni.cz

Psychologická poradna přes Skype:

Mgr. Jan Szutkowski:

Skype adresa je: jan.szutkowski, telefon: +420 603 796 307

Psychologická pomoc online a zdarma - delamcomuzu

Psychoterapeuti, absolventi i studenti psychologie nabízejí své služby online zdarma. Stránka obsahuje kontakty na více než 500 odborníků. Pomoc je určena jak široké veřejnosti, tak pracovníkům v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách.

Služby pro uživatele psychiatrické a psychologické péče v nouzovém stavu

Materiál od neziskové organizace "Nevypusť duši" k aktuálnímu stavu psychiatrické a psychologické péče, včetně odkazů na krizové linky, krizová centra atd.

Jak čelit aktuálnímu stresu ?

Podnětný rozhovor s lékařkou, která na Masarykově univerzitě dlouhodobě zkoumá stres.

Základní psychologická doporučení ve stavu nouze

Kliničtí psychologové a psychoterapeuti připravili soubor doporučení, se kterými můžeme v aktuální situaci pracovat.

Důležitá telefonní čísla

Telefonní čísla na krizové linky, linky pro seniory i linky zřízené speciálně pro problematiku koronaviru.

 

 ZDROJ: NPI ČR

                                                     *

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy se školné za měsíc duben nehradí.

                                                     *

Vážení rodiče,

V návaznosti na opatření vyvolaná epidemiologickou situací je z rozhodnutí zřizovatele od pátku 20.3. do odvolání

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN.

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme přijali od 16.3. opatření ke zmírnění šíření nákazy novým koronavirem. 

Umístit dítě do mateřské školy bude do odvolání umožněno přednostně rodičům pracujícím v záchranných složkách (zdravotníci, policie, hasiči) a dále i ostatním PRACUJÍCÍM rodičům.

Rodiče dětí, kteří nepracují, jsou na mateřské či rodičovské dovolené, v domácnosti si nechajíí své děti doma - dítě nebude přijato do MŠ.

Rovněž nebudou přijaty děti, které vykazují známky nemoci.

 

Děkujeme za spolupráci, pochopení a vstřícnost při realizaci opatření ke zmírnění šíření koronaviru.

Chraňme společně zdraví obyvatel ČR.

 

 

Vážení rodiče,

 

ná základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví z 10.3.2020 o zrušení akcí s účastí nad 100 osob, se zítřejší karneval R U Š Í.

Do odvolání budou také vzhledem k vývoji epidemiologické situace v MŠ zrušeny všechny zájmové kroužky a pohybová výchova. Rovněž se, z důvodu uzavření základních škol, ruší exkurze předškolních dětí do ZŠ K. Světlé, která se měla konat 16.3. Děkujeme za pochopení

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy,

 
dovolte abychom Vás srdečně pozvali na tradiční karneval naší mateřské školy.

Těšíme se na Vás!
kolektiv mateřské školy 
 

Vážení rodiče, 

25. února, 15:30 se koná 
 
SEMINÁŘ PRO RODIČE NEJEN PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ!
Tématem setkání, vedeným klinickým logopedem, bude 
"Jak rozvíjet řeč u předškolních dětí".
Těšíme se na Vaši účast!
 
 

JEDEME DO DIVADLA!

V pátek, 14. února nás čeká výlet do Ostravy.
Objednaným autobusem vyrazíme do divadla.
 

Děti mají svačinku ve školce.

Hrazeno z fondu kultury.  

 

Ve středu 5. 2. 2020 se mohou děti těšit na mobilní planetárium. 

Promítání začne od 8:30 h.
Prosíme, aby si každý přinesl svůj polštářek.
 
Děkujeme, kolektiv MŠ.
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 
11. února 2020 (úterý) se konají třídní schůzky třídy "Motýlci".
12. února 2020 (středa) se konají třídní schůzky třídy "Mravenečci".
13. února 2020 (čtvrtek) se konají třídní schůzky třídy "Berušky".
 
Třídní schůzky začínají 15:30.

 

 

Milí rodiče,

 

31. 1. 2020 (pátek) JSOU v ZŠ POLOLETNÍ PRÁZDNINY.

 

Nahlaste třídním učitelkám docházku dítěte.

 
 
 

Vážení rodiče,

 
z důvodu nepříznivého počasí se příští týden
 
NEKONÁ ÚSMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ!
 
 
Náhradní termín bude upřesněn.
 
 
Akce v LEDNU 2020
 
 
14. 1. 2020 Výchovný koncert  s názvem "Z pohádky do pohádky", začátek v 9:00 (v prostorách MŠ)
 
 
16. 1. 2020 Pohybová výchova (děti předškolního věku)
 
 
27.1. 2020 Hudební workshop v anglickém jazyce, Rowan Kilduff  (v prostorách MŠ)
 
 
30. 1. 2020 Pohybová výchova (děti předškolního věku)
 
 
SAUNOVÁNÍ
 
 
 
Vážení rodiče, prarodiče,
 
přejeme Vám krásné vánoční svátky plné lásky a pohody.
 
Přejeme štěstí do Nového roku 2020.
 
zaměstnanci mateřské školy
 
 
 
 
 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Vánoční posezení třídy Berušek a Motýlků se koná 16. prosince v 16:00 hod.

Vánoční posezení třídy Mravenečků se koná 17. prosince v 16:00 hod.

Těšíme se na společně strávené odpoledne.

 

Kolektiv mateřské školy.

 

 

Vážení rodiče,

v termínu 23.12.2019 – 1.1.2020

bude provoz mateřské školy

 přerušen.

 

 

V prosinci proběhne tradiční VÁNOČNÍ JARMARK.

Byli bychom rádi, za Vaše výrobky, dárky, drobné předměty a dekorace, které by mohly být na jarmarku nabídnuty k prodeji.

 

 

Výtěžek z prodaných věcí, bude využit na nákup dárků pod stromeček pro všechny třídy .

Termín VÁNOČNÍHO JARMARKU je 12. a 13. 12. 2019

Těšíme se na spoustu krásných výrobků, děkujeme.

Kolektiv MŠ

 

předškoláci

Vážení rodiče,

dne 27. 11. v 16:00

Vás zveme na přednášku vedenou speciální pedagožkou.

Mgr. Dagmar Kapsovou ze Speciálně pedagogického centra pro vady řeči v Ostravě Zábřehu.

Přednáška je na téma: "Vliv vad  na čtení a psaní v 1. třídě, jak jim předcházet" 

Účast je doporučena rodičům dětí, které v září nastoupí na ZŠ.

Účast rodičů mladších dětí je dobrovolná. 

Plánovaná délka přednášky je 2h (1h přednáška, 1h dotazy) 

Přednáška se uskuteční ve třídě Mravenečků.

 

 

Milí rodiče,

právě probíhá dobročinná sbírka pro ARMÁDU SPÁSY.

 

Budeme velice rádi za každou Vaši pomoc. 

Sbíráme OBLEČENÍ, HRAČKY, KOSMETIKU...

 

Vámi darované věci můžete nosit do konce LISTOPADU.

 

předškoláci

 

Milí rodiče,

v pátek 15.11. 2019 si děti vyzkouší jednoduché chemické pokusy na ZŠ Karolíny Světlé.

Program "Chemické hrátky" je určen dětem předškolního věku.

Odchod bude v 8.45.

Hrazeno z fondu kultury.

 

 

STÁVKA

Vážení rodiče,

zaměstnanci naší mateřské školy se rozhodli zapojit do jednodenní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství. Z tohoto důvodu

bude dne 6. 11. provoz v mateřské škole omezen

od 7. 00 do 12. 30. hod.

Stávkujeme především za kvalitnější školství pro Vaše děti. Důvodem stávky je neplnění slibů politiky. Pevně věříme ve Vaši podporu. Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci MŠ Přímá

 

 

předškoláci

V pondělí 4. 11. 2019 proběhne besídka Ranné péče.

Program besídky proběhne v prostorách MŠ.

 

 

 

V úterý 5. 11. 2019 vyjedeme s předškoláky objednaným autobusem do oblasti Dolních Vítkovic. 

Tam se děti zúčastní poznávací exkurze.

S sebou si děti vezmou batůžek - v něm pití.

 

Sraz před odjezdem je v 7:00! 

 

Hrazeno z fondu kultury. 

 

Vážení rodiče,

 

dne 31. 10. 2019 

se koná 

LOUČENÍ S PODZIMEM

KDY: 31. října v 16:00 hodin

KDE: zahrada MŠ

 

V rámci programu budou soutěže na jednotlivých stanovištích a ochutnávka podzimních dobrůtek.

 

Také bude vyhlášena soutěž o nejhezčí masku, která bude vybírána odbornou porotou.

Zahradní odpoledne bude zakončeno lampionovým průvodem.

 

Vyzvědněte si tento den děti do 16:00.

Děkujeme, kolektiv MŠ. 

 

 

 

předškoláci

V pátek 25. 10. předškolní děti vyrazí na ZŠ Karolínou Světlou. 

Halloweenské dopoledne 

S sebou: batůžek - pití, papučky

Děti si mohou vzít vlastní kostým. 

 

Doveďte děti do 8:00.

Děkujeme, kolektiv MŠ.

 

 

Vážení rodiče,

 

od října začínají ZÁJMOVÉ AKTIVITY a DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Děkujeme, kolektiv MŠ.

 

 
 

Čtvrtek, 3. října jedeme do divadla, do Ostravy!

 

Odjezd od MŠ v 8:00!

 

Hrazeno z fondu kultury.

 

předškoláci

2. 10. 2019 začínají pravidelné návstěvy horolezecké stěny

 

 

Horolezecká stěna bude každou STŘEDU v sudé týdny. 

 

S SEBOU: batůžek - sportovní oblečení, sportovní obuv s BÍLOU podrážkou (cvičky), pití

 

předškoláci

26. září 2019 

 

první hodina POHYBOVÉ VÝCHOVY 

 

ZŠ Žákovská

 

S SEBOU: batůžek - sportovní oblečení, sportovní obuv s BÍLOU podrážkou (cvičky), pití

 

V rámci Dne mobility, 20. září 2019 se uskutečnily

 

KOLOBEŽKOVÉ ZÁVODY

 

 

Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžkách ve formě parkování, slalomu anebo po vyznačené trase.

Děti rozvíjely svou zručnost a hrubou motoriku.

Absolvováním závodů každý účastník obdržel řidičský průkaz.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

16. 9. 2019

 

třída Berušek a Motýlků od 16:00

třída Mravenečků od 16:30

 

Milí rodiče,

 

PO DOBU DVOU TÝDNŮ TŘÍDA MRAVENEČKŮ HOSTUJE VE TŘÍDĚ BROUČKŮ

V PROSTORÁCH TŘÍDY "MRAVENEČCI" PROBÍHAJÍ ÚPRAVY.

 

 

Děkujeme za pochopení, tým MŠ.

 

Vážení rodiče,

 

3. září 2019 

 

je pro děti připraveno 

 

HUBEBNĚ-POHYBOVÉ DOPOLEDNE

 

KDY? Akce se koná v 10:00 

KDE? Za příznivého počasí na školní zahradě, případně v prostorách MŠ

 

Hrazeno z fondu kultury.

 

Vítáme Vás v novém školním roce!

Vážení rodiče,

 

dne 29. srpna 2019 bude MŠ z organizačních důvodů UZAVŘENA.

 

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ.

Informační schůzka 

Dne 26. 6. 2019 v 15:30 (Středa) 

proběhne INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče nově příchozích dětí.

Těšíme se na Vás! 

POZOR ZMĚNA!

Středa 12. 6.  2019 se konají třídní schůzky třídy Broučků a Mravenečků - rodičů dětí, které zůstávají v MŠ i následující školní rok.

Neplatí pro rodiče, jejichž děti tento školní rok MŠ opouštějí !

 

Děkujeme, kolektiv MŠ.

 

25. června 2019 se můžete těšit na PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮv 15:00 na Zámečku v Havířově.

 

Vážení rodiče,

19. června 2019 je poslední plavání.

 

Lekce je přístupná rodičům.

 

Milí rodiče,

Dne 4. 6. 2019 (úterý) jedeme do divadla (Kulturní dům Petra Bezruče), na představení s názvem "Ferda Mravenec"
Placeno z fondu kultury. 

Děkujeme. 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 
Dne 11. 6. 2019 se konají třídní schůzky třídy "Berušky".
 
 
 

Dne 12. 6. 2019 se konají třídní schůzky třídy "Mravenečci".

.
 
 
Dne 13. 6. 2019 se konají třídní schůzky třídy "Broučci".
 

Třídní schůzky začnou v 15:30.

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

srdečně Vás zveme  

na 

DEN RODINY

 

KDY: 5. června 2019 , v 15:30

PROGRAM: zábavné soutěže, fotokoutek, skákací hrad, galerie rodinných portrétů, grilování 

V rámci programu se Vám každá třída představí se svým vystoupením.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
 
 

Těšíme se na Vás v prostorách zahrady MŠ.

 

27. 5.  -  31. 5. 2019 děti čeká ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

001/2019, 002/2019, 003/2019,004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019, 009/2019,011/2019,

012/2019, 013/2019, 014/2019, 015/2019, 016/2019, 017/2019, 018/2019, 020/2019, 021/2019, 022/2019,
023/2019, 024/2019, 025/2019
 


Zveřejněno dne 22. 5. 2019       

Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS., Ředitelka MŠ

 

 

 

 

Vážení rodiče,

v úterý 21. 5. 2019 se koná

INFORMAČNÍ SCHŮZKA ke škole v přírodě.

Začátek v 16 hodin. 

 

 

Milí rodiče,

pondělí 20. 5. 2019 od v 10 hodin proběhne SPOLEČNÉ FOCENÍ

Za příznivého počasí na školní zahradě. 

Děkujeme, kolektiv MŠ

 

Vážení rodiče,

z důvodu nepříznivého počasí, plánovaná akce SLET ČARODĚJNIC zrušena.

Děti si Den čarodějnic užijí společně s paní učitelkami v prostorách MŠ, kde budou pro ně přichystaná spousta stanovišť s úkoly.

 

DĚKUJEME

 

Dne 6.5. 2019 srdečně zveme všechny rodiče, kteří by měli zájem

 vzdělávat své děti v naší mateřské škole,

aby se přišli podívat na Den otevřených dveří.

V 10:00 a 10:30 vás čekají prohlídky MŠ s ředitelkou školy, která Vám ráda zodpoví Vaše dotazy.

Těšíme se Vás a Vaše děti

 

 

V úterý 16.4.2019 pojedou děti ze všech tříd na celodenní výlet do ZOO Ostrava.

Děti přiveďte do MŠ do 8:00. Poté odjezd objednaným autobusem.

Zajištěna je celodenní strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina).

S sebou: Batoh (ne plyšový a dostatečně velký, aby se do něj dala schovat mikina, bundy v případě potřeby), 

pití, dobrůtku, pláštěnku v případě, že bude hrozit déšť, sportovní oblečení

Předpokládaný návrat v 15 hodin.

 

 

Od 1.5. 2019 Bude provoz MŠ prodloužen od

6:00 do 16:30.

 

 

25.3. proběhne v MŠ workshop projektu Zdraví dětem. 

Ve třídě Mravenečků s názvem "Jak se zdravík skamarádi s Jedlíkem"

ve třídě Broučků s názvem "Jak jel Zdravík do ZOO".

26.3. se bude konat workshop s názvem "Zdravík a zvířátka

z kouzelného lesa" ve třídě Berušek.

 

 

V pondělí 18.3. navštíví předškoláci základní školu Fr. Hrubína,

kde pro ně paní učitelky a žáci prvních tříd mají připravený bohatý program.

 

 

Oznamujeme výskyt černého kašle v mateřské škole (1 případ).

Všechna potřebná hygienická opatření byla učiněna.

Rodiče si mohou nechat udělat u svého peidatra kontrolní vyšetření svých dětí.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy.

 

 

Ve středu 20.3. 2019 začíná přihlášeným dětem plavání, které potrvá až do 19.6. Jedná se o 12. lekcí.

Doprava tam i zpět zajištěna objednaným autobusem. Cena kurzu bude upřesněna.

S sebou: Plavky+sáček, ručník, koupací čepice, batoh.

VŠE PODEPSANÉ!

Děvčata, ať mají gumičky a sponky. Místo punčocháčů, dejte dětem legíny, spodky - lépe se jim po koupání obléká.

Děkujeme

 

 

 

Vážení rodiče,

dne 13.3.2019 Vás srdečně zveme na výroční akademii naší školy "Putování vesmírem". Od 15:30h na Vás čeká spousta zábavy a her. 

V úvodu se představí děti z jednotlivých tříd a kroužků se svým vystoupením, ve druhé části programu si budete moci užít karnevalové dovádění s Lenou. 

Nebude chybět ani opravdu bohatá tombola.

Vstupenky a lístky do tomboly budou k zakoupení od 25.2.2019 v mateřské škole.

Bližší informace na nástěnkách jednotlivých tříd, u učitelek.

Děti si toho dne vyzvedněte z MŠ do 14:30h.

 

 

 

Vážení rodiče,

od 1.2.2019 dojde ke změne délky provozu mateřské školy. Nově bude provoz prodloužen do 16:15.

Provozní doba mateřské školy je tedy od 1.2.2019 od 6:00 do 16:15.

 

 

Ve středu 23.1.2019 jedeme do planetária v Ostravě.

PROSÍME, PŘIVEĎTE DĚTI DO MŠ

DO 7 HODIN.

Děti zhlédnou představení Červená Karkulka a babiččin dalekohled.

 

Hrazeno z fondu kultury.

 

 

 

Dne 18.1.2019 přijede do naší MŠ divadlo a děti zhlédnou představení "Krakonošovy lyže"

Divadlo je hrazeno z fondu kultury.

 

 

 

 

Provoz MŠ 21.12.2018 - 2.1.2019 je ve třídě "Berušky"

 

V době vánočních prázdnin, tj. 22.12.2018 až 1.1.2019 bude provoz MŠ přerušen.

 

 

Dne 18.12.2018 v 10h přijede do naší MŠ divadlo a děti zhlédnou představení "Klauni a Vánoce"

Divadlo je hrazeno z fondu kultury.

 

 

 

 

Milí rodiče, srdečně děkujeme za Vaše výrobky, čas a energii, který jste věnovali jarmarku naší MŠ.

Výtěžek bude použit na výlet pro děti.

 

 

 

 

Dne 20.12.2018 pořádá třída "Berušky"

Předvánoční posezení.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

Dne 19.12.2018 pořádá třída "Mravenečci"

Předvánoční posezení.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

Dne 13.12.2018 pořádá třída "Broučci"

Předvánoční posezení.

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Milí rodiče, děti se účastní divadelního představení

 "VÁNOČNÍ PŘÍHODA"

Dne 11.12.2018 v 8:30 hodin

malý sál KD Petra Bezruče

 

 

 

 

VÁNOČNÍ JARMARK dne 12.12. 2018

Milí rodiče, opět se blíží adventní čas a naše školka bude pořádat vánoční jarmark.

Těšíme se na vámi vyrobené překvapení s vánoční nebo zimní tématikou, které na jarmarku budeme prodávat.

Výrobky můžete nosit na třídu.

Děkujeme

 

 

SBÍRKA

 

Milí rodiče,

Jako každý rok naše mateřská škola pořádá sbírku pro ,,Dům pro matky s dětmi Havířov,,.

Po konzultaci se sociální pracovnicí by tuto spolupráci opět přivítali.

Děti jim můžou předat nepotřebné hračky, oblečení apod.

Maminky a děti z domova přivítají:

 • Oblečení dětské a dámské
 • Hračky, knihy, časopisy
 • Drogerie
 • Ložní prádlo, ručníky
 • Nádobí

 

Moc děkujeme za spolupráci. Všechny věci jim předáme osobně v prosinci.

 

 

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_11/0000660 je spolufinancován Evropskou unií.Naše mateřská škola zpracovala projekt na základě výzvy MŠMT ČR.

AKTUALITY

31.05.2019 00:04

Zvířátkolympiáda

Naše dětičky coby zvířátka hned ráno oblékly sportovní dresy (včera vyrobená trička) a těšily se na zahájení Zvířátkolympiády. Příroda nám, ale ani tentokrát, nebyla nakloněna. Místo slibovaného sluníčka od rána mrholilo. Sportovat se moc nedalo, a tak si děti udělaly výlet za kamarády do jelení obory. Procházka byla pěkná, krmení jelenů také. Zapojily se i paní kuchařky, které uvařily netradiční vepřo, knedlo, zelo, a bramborové knedlíčky udělaly ve tvaru zvířátek. Děti z toho měly radost a oběd snedli i ti, kteří toto jídlo běžně nejedí. Odpolední sportovní disciplíny měly děti plnit v dětském letním parku a lanovém centru, ale kvůli vydatnému dešti bylo sportování přesunuto do tělocvičny. Po večeři se rozjel parádní mejdan. Všemi očekávaná diskotéka měla úspěch. Hudba, balónky, hry .... Poslední večer školky v přírodě se opravdu vydařil.

 

30.05.2019 01:15

Pirátský den

Hned ráno se děti zapojily do programu s hlavními pirátkami. Co vlastně takový pirát dělá? Zoceluje svoje tělo, aby při hledání pokladu zdolal nelehké překážky a užívá si spoustu zábavy. Co nesmí na pirátské výpravě chybět? Pirátská vlajka. Tu si děti vyrobily hned ráno a vyrazily zocelovat svá těla do tělocvičny, protože nepřízeň počasí nám mařila plány. Na lezecké stěně, při hrách s lanem i bez se děti výborně bavily a bezva dopoledne zakončily  řízkem s bramborovou kaší naše paní kuchařky. Pirát ale nazahálí, a tak po krátkém odpočinku, kdy se venku zlepšilo počasí, šly děti zdolávat nástrahy dětského letního parku a lanového centra. Byl to ráj. Nikomu se odtamtud nechtělo. Bylo však potřeba připravit se na zítřek a vyrobit si trička na  zvířátkolympiádu. Nakonec nás čekalo večerní hledání pirátského pokladu, na které se všichni těšili. Protože se podařilo při odpolední procházce do dětského parku najít mapu, rozluštění indícií vedoucích k pokladu už bylo hračkou. Poklad je náš!

28.05.2019 20:51

Pašerácká stezka

Z počátku dnešního dne nám počasí moc nepřálo. Uprostřed výšlapu nahoru na sjezdovku nás stihl déšť, ale to vůbec nevadilo, protože pro jiné špatné počasí je pro pašeráky to pravé. Přesto jsme na chvíli museli sestoupit do základního tábora, posilnili se vepřovou na smetaně s knedlíkem, chvilku si zdřímli, abychom nabrali síly a tento ráte za svitu sluníčka vyrazili zdolávat další překážky. Byl před námi výšlap k sirnatému prameni Smrdlavka. Nebylo to jednoduché. Nejdříve se šlo k loveckému zámečku, pak lesní cestou, kolem potoka... . Všichni zdárně dorazili do cíle a těšili se na zaslouženou odměnu. Ranec povidlových buchet.

Plni dojmů a veselých zážitků večer děti spokojeně usnuli, aby si nechaly si nechaly zdát o zítřejší pirátské výpravě.

28.05.2019 08:50

První den se nesl v duchu seznamování. Odpoledne děti vyrazily na procházku, poznávat okolí řeky Bílé Ostravice. Po prozkoumání prostředí, v němž si prošly i pocitovou stezkou a našly několik hmyzích domečků, hrály  známé a oblíbené seznamovací hry. To aby se vytvořil dobře fungující tým, který se v úterý vydá Pašeráckou stezkou. Večer se posilnily buchtičkami s krémem, pohrály si, vyslechly pohádku před spaním a hurá do hajan! Spaly jako miminka. Ale jen do šesté ranní. To už kluci zase celí svěží vstávali z postýlek. Děvčata pospávala do půl osmé. A co se dělo dál, to se dozvíte zase v půlnočních zprávičkách. Odkaz na fotečky najdete odpoledne na svých emailech.

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami... 

Kontakt

MŠ Přímá Havířov Přímá 8
Havířov - Podlesí
73601Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.


596 411 342
v čase 7:30 - 16:30 hodin

704 772 708
v čase 6:00 - 16:15 hodin

731 520 459 Ředitelka
v čase 9:00 - 16:30 hodinmsprima@seznam.cz